Motverka Alzheimer med vitamin B och D

Counteract-Alzheimer's-with-vitamins-B-and-cD

Alzheimer är en form av demens, den vanligaste formen faktiskt. Det är hela 60 % av alla demensfall som är alzheimer. Sjukdomen gör att hjärnvävnader förstörs, det när nervceller förtvinar och dör i en omfattning som är onormal. Alzheimer påverkar talet, minnet, beteendet med mera hos den person som blir drabbad.

Det har gjorts forskning kring alzheimer och det har bland annat påvisat att man kan minska risken att drabbas genom att inta D-vitamin. Det har även förekommit studier på B-vitamin att det kan verka förebyggande.

Under 2013 så var det cirka 150 000 svenskar som hade någon form av demens. Av dessa var det då 60 % som led av alzheimer. Under 2012 gjordes en studie i Frankrike som visade på att D-vitamin kan skydda mot denna typ av demens. Under sju års studier så visade det sig att kvinnor som fick i sig mer än 59 mikrogram D-vitamin per vecka klarade sig från att få demens under denna period.

En annan studie i Italien visade på att de som hade D-vitaminbrist löpte 62 % högre risk att drabbas av demens. Sedan så gjordes en studie i USA som innebar att man mätte halterna av D-vitamin hos 1700 friska äldre personer under sju år. Studien visade att om en person hade låga halter av vitamin D så fördubblades risken att utveckla alzheimer.

Sedan så har det också gjorts en studie kring B-vitamin och då B12-vitamin. Den påvisade att om man åt tillskott av detta vitamin, så kunde det skydda mot alzheimer.

Alla äldre i riskzonen bör se till att få i sig en allsidig kost och tillskott av både D-vitamin och B-vitamin.

Varför behöver vi B-vitaminer och D-vitaminer?

Brist på B-vitaminer kan drabba alla men det är mer vanligt hos äldre personer. Kroppens grundläggande funktioner har behov av B-vitaminer. Har du brist på dessa vitaminer så påverkas din hälsa. Dock är det så att symptomen på B-vitaminbrist kan ta år innan de bryter ut eller syns. Om du tror att du har brist på detta vitamin är det bra att ta kontakt med en läkare, eftersom du annars kan utveckla anemi eller få bestående skador på nervsystemet. De första symptomen kan visa sig som trötthet och sveda på tungan. Om det är så att ditt nervsystem redan har tagit skada så kommer du att känna domningar och stickningar i fötterna. Du kan även ha fått en sämre balans samt en nedsatt känsel. Dessutom kan brist på B-vitamin ge hjärtklappning, störningar i minnet, depression och ofrivillig barnlöshet hos båda könen.

När det gäller D-vitamin så är det något som bildas naturligt i kroppen genom att solen lyser på oss. I Sverige är det dock ofta brist på detta vitamin på grund av att våra somrar är korta och solen lyser med sin frånvaro under många månader på året. Vitaminet finns även i mat, men det är svårt att få i sig tillräckligt via enbart föda. D-vitamin har stor påverkan på hur hundratals gener i kroppens celler verkar och kan i princip inverka på hälsan på flera sött. Brist kan leda till olika sjukdomar.

Källa:

https://kurera.se/d-vitaminbrist-okar-risken-for-demens-och-alzheimer/